Xây dựng công nghiệp

Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 do PVC và các đơn vị khác thuộc Bộ Xây dựng thi công

Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 do PVC và các đơn vị khác thuộc Bộ Xây dựng thi công

1289 lượt xem