Xây lắp chuyên ngành dầu khí

Chế tạo, lắp ráp và sơn chống ăn mòn chân đế Đại Hùng - Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn II

Chế tạo, lắp ráp và sơn chống ăn mòn chân đế Đại Hùng - Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn II

622 lượt xem